Disclaimer & Privacybeleid - Esmee Bartelink | Trouwfotograaf Groningen | Newborn fotograaf | Zakelijke fotograaf

Disclaimer & Privacybeleid

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Esmee Bartelink Fotografie. Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie fouten vertoont, zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als je iets dergelijks ontdekt stel ik het zeer op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld!

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Door deze website te gebruiken stemt je in met deze disclaimer.

De content is door Esmee Bartelink Fotografie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Esmee Bartelink Fotografie geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Esmee Bartelink Fotografie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk door ons te worden verstrekt.

Privacybeleid

Ik bedank u voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Ik beloof dat ik zorgvuldig omga met de (persoons)informatie die u aan mij verstrekt. Deze informatie stel ik nooit beschikbaar aan anderen, tenzij ik daartoe verplicht wordt door de wetgever.

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heb ik in sommige gevallen gegevens van u nodig. Gegevens die verstrekt worden via contactformulieren worden opgeslagen. Ik gebruik die informatie uitsluitend voor zaken waarvoor u ze beschikbaar hebt gesteld, bijvoorbeeld een inschrijving op de nieuwsbrief, een informatie-aanvraag, etc.

Bescherming persoonlijke gegevens

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Ik voorzie in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Ik stel alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Webstatistieken

De volledige website van Esmee Bartelink Fotografie (www.Esmee Bartelink Fotografie.nl) wordt geanalyseerd met behulp van de webstatistiekenapplicatie Google Analytics. Als bezoeker van mijn website werkt u mee aan het genereren van statistieken door pagina’s van mijn site te lezen, hyperlinks op mijn site aan te klikken en cookies te accepteren. Esmee Bartelink Fotografie garandeert dat de statistische gegevens over www.Esmee Bartelink Fotografie.nl, verkregen via Google Analytics, alleen voor gebruik van Esmee Bartelink Fotografie zijn ter verbetering van de usability en informatie op de website. Esmee Bartelink Fotografie zal nooit statistische gegevens aan derden aanbieden. Wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google omgaat met de informatie die u als bezoeker genereert, bezoekt u de pagina over het privacybeleid van Google.

Externe links

Er kunnen links naar andere websites op de Esmee Bartelink Fotografie website staan die totaal onafhankelijk opereren van Esmee Bartelink Fotografie en waar Esmee Bartelink Fotografie geen zeggenschap over heeft. Ik verzorg enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen privacybeleid hebben en ik adviseer die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Esmee Bartelink Fotografie is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Intellectueel eigendom

U hebt het niet het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren ook als u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam Esmee Bartelink Fotografie en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, en dergelijke) is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Aanpassingen

Dit privacybeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze tekst, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop ik met gegevens omga en om de voorwaarden zoals beschreven in dit privacybeleid aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u mijn website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit privacybeleid.

Laatste update: 13 juli, 2020

©2024 ESMEE BARTELINK FOTOGRAFIE
Kopstukken 12, Mussel
Disclaimer & Privacybeleid
Naar boven